ΣΤ' ΚΥΚΛΟΣ

Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους

Ε' ΚΥΚΛΟΣ

Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους

Δ' ΚΥΚΛΟΣ

Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους

Γ' ΚΥΚΛΟΣ

Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους

Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους

Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους

previous arrow
next arrow
Slider

apasxolisi

Στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020, αναμένεται να υλοποιηθούν δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων, για 500 ανέργους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που ανήκουν στις ομάδες στόχο: α) Άνεργοι 15-29 ετών και β) μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών. Δικαιούχος της πράξης είναι το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ Π.Ε. Ζακύνθου.

Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση του βιογραφικού τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 300 ώρες (100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις). Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνει ο καταρτιζόμενος ανά ώρα κατάρτισης είναι 5,00€ μικτά (σύνολο 1.500 €), με την προϋπόθεση πως έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά

Στόχος της πράξης είναι να προετοιμαστούν οι ωφελούμενοι ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

No Framework

Επίδομα 1.500€

Οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των προγραμμάτων και θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.500€ μικτά.

Bootstrap 2 integration

500 άνεργοι

θα λάβουν εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα και θα αποκτήσουν πιστοποίηση, ώστε να βελτιώσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

LESS & CSS

8 εκπαιδευτικά αντικείμενα

σε θέματα συναφή με τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τις εξαγωγές.

Font Awesome 4.6

300 ώρες κατάρτιση

και συγκεκριμένα 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Flexible layout system

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, η οποία θα συμβάλει θετικά στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των επιτυχόντων.

Theme customizer

Για ανέργους 15- 29 ετών και μακροχρόνια ανέργους 29-55 ετών

που θα αναβαθμίσουν το εργασιακό τους προφίλ, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας